Personuppgiftspolicy


Vi är måna om din personliga integritet
Vi ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att de uppgifter du lämnar till oss behandlas, lagras och hanteras ansvarsfullt enligt nedanstående policy.
För att du ska kunna nyttja vårt gym även utanför bemannade tider behöver vi för säkerhetens skull samla in och lagra dina personuppgifter och detta görs enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
Uppgifter vi samlar in direkt från dig i samband med ditt medlemskap omfattar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsform. För betalning via autogiro tillkommer bankkontonummer.
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du och samtycker till att Storvreta Gym behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
Dina personuppgifter samlas in och lagras för att vi via ditt medlemskort och kundnummer ska kunna säkerställa din identitet och därmed säkerheten på vår anläggning. Personuppgiftsregistret används också för kontroll av att du fullgjort din betalning för våra tjänster.
Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Vi delar eller vidarebefordrar inga av dina uppgifter förutom till bankgirocentralen i samband med autogirobetalning vilket du samtycker till i särskilt dokument.

Hur länge och var sparar vi dina personuppgifter?
Eftersom ditt medlemskap hos oss är livslångt och du därmed inte behöver betala medlemsavgift mer än en gång sparar vi också dina uppgifter tills du aktivt ber oss att radera dem. Dina personuppgifter lagras dels på papper i pärm som förvaras inlåst och dels på dator som förutom att den förvaras inlåst är skyddad av lösenord.
Rätten till dina personuppgifter
Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar dem. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Storvreta Gym.
Förfrågningar och klagomål
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om vår Personuppgiftspolicy, kontakta oss via telefon 018-315150/ mail susanne.f.vestlund@gmail.com eller direkt via någon av oss i receptionen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.
 


Senast uppdaterad 2018-05-16